Android Market

Android Market var tidigare den onlinebutik där användare av enheter som har Android som operativsystem kunde köpa och ladda ned appar. Android Market finns fortfarande kvar, men har sedan den 6 mars 2012 ett nytt namn, Google Play. Samtidigt som namnbytet skedde slog Google ihop Android Market med Google Music och Google eBookstore, vilket betyder att man numera förutom appar också kan köpa musik, tidningar, böcker och filmer i Google Play. Under en period kunde man också köpa hårdvaror till sina Google-enheter via Google Play, men i mars 2015 separerades den delen av Google Play och blev en egen ”butik”, Google Store. Google Plays utbud består dock fortfarande till största delen av appar, ett utbud som har växt lavinartat sedan Android Market lanserades. I början av 2009 fanns runt 2 300 appar tillgängliga på Android Market, och under första kvartalet 2016 har den siffran ökat till 1,9 miljoner appar. Bara ett exempel på alla de olika appar som finns tillgängliga för Androids användare är Storytel, som med en prenumeration ger användaren åtkomst till tusentals ljudböcker. Vad man än är intresserad av eller behöver finns det sannolikt en app för det på Google Play.

Android Market lanserades i oktober 2008, och sedan dess har Google, som utvecklade den digitala appbutiken, steg för steg lagt till funktioner och förbättrat sin tjänst. Att tjänsten har blivit bättre har inte bara speglats i det drastiskt ökande antalet appar (som nämndes ovan) utan också i antal nedladdningar av apparna. Som en jämförelse kan nämnas att apparna mellan år 2008 (det vill säga från lanseringen av Android Market) och augusti 2010 hade laddats ned totalt 1 miljard gånger. Det låter mycket i sig, men det bleknar om man jämför med att antalet nedladdningar på bara tre år till hade stigit till 50 miljarder.

För att i viss mån kontrollera innehållet i sin appbutik, har Google infört en registreringsavgift på 25 dollar som utvecklare måste betala för att få sälja sin app via Google Play. Google menar att man införde avgiften för att motivera utvecklarna att skapa appar av hög kvalitet. Trots detta genomför Google regelbundet kontroller, och tar bort appar av dålig kvalitet från Google Play. Då märker användare kanske av en liten minskning i antalet appar, men den kompenseras snart av att ännu fler nya appar tillkommer.